Despre noi Contact

Specialitati medicale, Endoscopie digestiva, Ecografii, etc.

 
 
GASTROENTEROLOGIE
 PROCTOLOGIE
 CARDIOLOGIE
 GINECOLOGIE
 ENDOCRINOLOGIE
 DIABETOLOGIE
 CONSILIRE NUTRITIE
 ASISTENTA MEDICALA LA DOMICILIU
 ORL
 FIZIOTERAPIE + KINETOTERAPIE + REFLEXOTERAPIE + MASAJ + PRESOPUNCTURA + DRENAJ LIMFATIC
 DERMATOLOGIE
 MEDICINA INTERNA
 MEDICINA DE FAMILIE
 PEDIATRIE
 PSIHOLOGIE
 PSIHIATRIE
 PSIHOTERAPIE
 NEUROLOGIE
 OFTALMOLOGIE
 INFECTIOASE COPII SI ADULTI
 CHIRURGIE
 MEDICINA DE LABORATOR
 MEDICINA MUNCII
 HOMEOPATIE
► FIZIO-KINETOTERAPIE
NUTRITIE
MEDICINA MUNCII pentru persoane juridice
MEDICINA MUNCII pentru persoane juridice
PROTECTIA MUNCII
INSPECTIA MUNCII
ABONAMENTE MEDICINA MUNCII
MEDICINA MUNCII
 
 
Medicina muncii
 
CONTACT:
Tel.: 021 634.15.90 / 021 460.40.18
Fax: 021 634.15.90
Mobile: 0788 830.384 / 0788 830.383 / 0788 830.385
E-mail: silviumanoliu@yahoo.com
 
   
Personal departament medicina muncii:  
   
PROFESOR DR. TOMA NICULESCU
DR. DICULESCU CONSTANTIN
Neurologie – DR. MITU ADRIANA
Psihologie – VELEANOVICI ARMAND
Oftalmologie – DR. VINTILA LAVINIA
ORL – DR. MANOLACHE CRINA
 
   
Serviciile de medicina muncii au la baza Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si Hotararea de Guvern nr. 355 din 11 aprilie 2007 publicata in monitorul oficial nr. 332 din 17 mai 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.

Conform Legii nr. 319/2006, in vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au o serie de obligatii printre care si cea de a angaja numai persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si, dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii;

Masurile prin care se asigura supravegherea corespunzatoare a sanatatii lucratorilor in functie de riscurile privind securitatea si sanatatea in munca se stabilesc potrivit reglementarilor legale. Aceste masuri vor fi stabilite astfel incat fiecare lucrator sa poata beneficia de supravegherea sanatatii la intervale regulate.

Supravegherea sanatatii lucratorilor reprezinta totalitatea serviciilor medicale care asigura prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale si a bolilor legate de profesie, precum si mentinerea sanatatii si a capacitatii de munca a lucratorilor.

Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata de catre medicii specialisti de medicina muncii.

Obligatiile angajatorilor:
Angajatorul trebuie sa se afle in posesia unei evaluari a riscului asupra sanatatii lucratorilor.

Angajatorii din orice domeniu de activitate, atat din sectorul public, cat si din sectorul privat, sunt obligati sa respecte reglementarile in vigoare privind supravegherea sanatatii lucratorilor.

Angajatorii sunt obligati sa asigure fondurile si conditiile efectuarii tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii lucratorilor, acestia nefiind implicati in niciun fel in costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.

Examenul medical al lucratorilor la angajarea in munca stabileste aptitudinea/aptitudinea conditionata/ inaptitudinea permanenta sau temporara in munca pentru profesia/functia si locul de munca in care angajatorul ii va desemna sa lucreze privind:

   a) compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afectiuni prezente in momentul examinarii si viitorul loc de munca;

   b) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune in pericol sanatatea si securitatea celorlalti lucratori de la acelasi loc de munca;

   c) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune in pericol securitatea unitatii si/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate;

   d) existenta/inexistenta unui risc pentru sanatatea populatiei careia ii asigura servicii.

Examenul medical la angajarea in munca se efectueaza pentru:

   a) lucratorii care urmeaza a fi angajati cu contract individual de munca pe perioada determinata sau nedeterminata;

   b) lucratorii care isi schimba locul de munca sau sunt detasati in alte locuri de munca ori alte activitati;

   c) lucratorii care isi schimba meseria sau profesia.

Examenul medical la angajarea in munca se face la solicitarea angajatorului, care va completa fisa de solicitare a examenului medical la angajare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, si fisa de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 ( Hotararea de Guvern nr. 355 din 11 aprilie 2007 ).

In situatia schimbarii locului de munca, lucratorul este obligat sa prezinte copia dosarului medical de la serviciul medical de medicina muncii de la locul sau de munca anterior.

Medicul specialist de medicina muncii, in baza fisei de solicitare a examenului medical la angajare, fisei de identificare a factorilor de risc profesional, dosarului medical si a examenelor medicale efectuate, completeaza fisa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare: apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de munca respectiv.

Efectuarea examenului medical periodic are urmatoarele scopuri:

   a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii in munca pentru profesia/functia si locul de munca pentru care s-a facut angajarea si s-a eliberat fisa de aptitudine;

   b)
depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru activitatile si locurile de munca cu expunere la factori de risc profesional;

   c) diagnosticarea bolilor profesionale;

   d) diagnosticarea bolilor legate de profesie;

   e) depistarea bolilor care constituie risc pentru viata si sanatatea celorlalti lucratori la acelasi loc de munca;

   f) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unitatii, pentru calitatea produselor sau pentru populatia cu care lucratorul vine in contact prin natura activitatii sale.

Examenul medical periodic se efectueaza obligatoriu tuturor lucratorilor.

Dispozitii finale ale Hotararii de Guvern nr. 355 din 11 aprilie 2007:

La aplicarea masurilor preventive tehnico-organizatorice la locurile de munca, angajatorii vor tine seama de rezultatele supravegherii sanatatii.

Lucratorii trebuie sa fie informati in legatura cu rezultatele proprii ale supravegherii sanatatii lor.

Dosarul medical si fisa de expunere la riscuri profesionale se pastreaza la structura de medicina muncii unde s-au efectuat examenele medicale de angajare si examenul medical periodic.

Inregistrarile medicale sunt pastrate o perioada de timp cel putin egala cu durata medie de expunere - afectare a starii de sanatate, pentru fiecare categorie de risc profesional, astfel:

   a) cabinetul de medicina muncii pastreaza dosarele medicale, fisele de expunere la riscuri profesionale si datele de morbiditate profesionala;

   b) angajatorul pastreaza lista locurilor de munca cu riscuri profesionale si concluzia examinarii medicale (fisa de aptitudine);

   c) in cazul schimbarii structurii de medicina muncii cu care a fost realizata supravegherea starii de sanatate a lucratorilor, inregistrarile medicale se predau noului cabinet de medicina muncii agreat de angajator.

Lucratorul este obligat sa se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sanatatii la locul de munca, conform planificarii efectuate de catre medicul de medicina muncii cu acordul angajatorului.

Orice lucrator are dreptul sa consulte medicul specialist de medicina muncii, pentru orice simptome pe care le atribuie conditiilor de munca si activitatii desfasurate.

La schimbarea locului de munca in alta unitate, lucratorului i se vor inmana, la solicitare, copii ale dosarului sau medical si ale fisei de expunere la riscuri profesionale, pentru a fi predate la structura de medicina muncii a unitatii respective.

Angajatorii in procedura de faliment vor informa structura de medicina muncii, care va preda la randul ei inregistrarile medicale autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.

La intreruperea temporara sau definitiva a activitatii lucratorului, structura de medicina muncii va preda dosarul medical al acestuia medicului sau de familie.

Medicul specialist de medicina muncii si medicul de familie al lucratorului se vor informa reciproc si operativ referitor la aparitia unor modificari in starea de sanatate a lucratorului.

Pentru protectia sanatatii comunitare, in cazul sectoarelor cu riscuri (alimentar, zootehnic, farmaceutic, aprovizionare cu apa potabila, servicii catre populatie, cazare colectiva, piscine, salubritate etc.), examenele medicale la angajare, periodic, la reluarea muncii se pot completa cu examinarile specifice sectorului de activitate, la indicatia medicului specialist de medicina muncii.

PREVEDERILE DE MAI SUS REPREZINTA EXTRASE DIN LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA NR. 319/2006 SI HOTARAREA DE GUVERN NR. 355 DIN 11 APRILIE 2007.
 
   
Λ SUS  
   
 
Specialitati medicale | Investigatii medicale | Personal specializat | Ecografie | Nutritie | Medicina muncii | Asistenta medicala la domiciliu
Analize de laborator | Gastroenterologie | Proctologie | Cardiologie | Ginecologie | Endoccrinologie | Diabetologie | Consilier nutritie | ORL
Fizioterpie + Kineoterapie + Reflexoterapie + Masaj | Dermatologie | Medicina interna | Medicina de familie | Pediatrie | Psihologie | Psihiatrie
Psihoterapie | Neurologie | Oftalmologie | Infectioase copii si adulti | Chirurgie | Medicina de laborator | Medicina muncii
TopBIZ.ro - afaceri de top! CasaGradina.RO - Portal firme amenajari interioare, amenajari gradini, decoratiuni interioare, mobila, constructori case, vile, electronice, electrocasnice, piscine, saune, scule gradinarit, scule constructii!
Alege NET Rom Business pentru succesul afacerii tale!
Copyright © 2008 Sanys Medical. Toate drepturile rezervate.
BIZ to BIZ - Portal Business to Business!